Organizacje z Którymi Współpracujemy

Polska Szkoła Sobotnia im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego w Southampton oprócz działalności edukacyjnej stawia sobie za cel propagowanie polskiej kultury i tradycji. Do kompletnego rozwoju dzieci wychowywanych na obczyźnie, oprócz pozyskania umiejętności językowych, potrzebne jest także wytworzenie ich własnej tożsamości. Zależy nam, aby nasi uczniowie, jeśli kiedykolwiek staną przed dylematem powrotu do Ojczyzny posiadali wszystkie atrybuty potrzebne do podjęcia tej decyzji świadomie i samodzielnie. Wierzymy, iż najlepszym sposobem na osiągniecie tych celów jest stworzenie im środowiska pełnego zrozumienia i wspierającego ich dążenia. Środowisko rozwoju dzieci składa się z wielu sfer i grup. Najważniejsze to rodzina, przyjaciele, szkoła codzienna i na końcu szkoła sobotnia. Naszym pragnieniem jest efektywne działanie na wszystkich tych płaszczyznach, przyjmując rolę nie tylko szkoły sobotniej, ale także lokalnego ośrodka polonijnego.

 

Będąc ośrodkiem polonijnym działającym w mieście o wysokiej liczbie polskiej emigracji, skupiamy się na promowaniu pozytywnego wizerunku „Polaka”. Prowadzimy akcje informacyjne oraz organizujemy imprezy otwarte, nastawione na promocję polskości wśród społeczności lokalnej. Organizujemy warsztaty dla rodziców i nauczycieli o tematyce edukacyjnej i wychowawczej. Spełniamy funkcję lokalnej platformy dialogu pomiędzy różnymi organizacjami polonijnymi, jaki i angielskimi. W tak szerokim spektrum działalności opieramy się na współpracy z wieloma organizacjami, z ktorymi łączą nas podobne cele.

Stowarzyszenie młodzieży patriotycznej w Wielkiej Brytanii

"Polska szkoła sobotnia to miejsce i instytucja bardzo istotna dla każdego Polaka na emigracji. Wspiera ona rodziców którzy dzięki niej mogą wychować swoje dzieci w Polskiej tradycji, nauczyć języka polskiego czy polskiej historii. Daje możliwość do integracji rodzicom, nauczycielom, wolontariuszom i przede wszystkim dzieciom. Dzięki sobotniej szkole nasza przyszłość, czyli nasze dzieci, nie zapomną skąd pochodzą, nie zapomną ojczystego języka, a co najważniejsze, nie zapomną o swojej ojczyźnie."

 

Łukasz Czapiga - Patriae Fidelis Southampton 

Styl Choi Kwang Do został opracowany przez Mistrza Kwang Jo Choi w latach 1978-1987 i okazuje się najbardziej dynamicznie rozwijającym się i najskuteczniejszym systemem sztuki walki na świecie. Choi Kwang Do jest to unikalna sztuka walki oparta na zasadach naukowych w celu promowania optymalnego zdrowia, kondycji i samoobrony.

 

Korzyści jakie daje Choi Kwang Do, to między innymi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spirit of Choi Kwang Do - Southampton

1. Praktyczna Samoobrona

2. Koncentracja Uwagi

3. Zaufanie

4. Umiejętność Słuchania

5. Szacunek

6. Umiejętności Przywódcze

7. Równowaga i Koordynacja

8. Poprawa Umięśnienia

9. Skupienie i Dyscyplina

10. Poprawa Postawy

11. Kontrola Wagi

12. Elastyczność

13. Odprężenie

14.Niezłomny Duch

Polish Language Communication Centre in London

Stowarzyszenie "Polish Language Communication Centre in London" powołane zostało w celu promowania nauki języka polskiego i innych przedmiotów w języku ojczystym oraz wychowania dzieci i młodzieży w tradycji i kulturze polskiej, a także wsparciu nauczycieli i ośrodków dydaktycznych współpracującymi z wielojęzycznymi uczniami.

 

Cele Stowarzyszenia, to między innymi:

1. Dzielenie się doświadczeniem i umiejętnościami z innymi nauczycielami.

2. Organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów służących podnoszeniu jakości     pracy nauczycieli i sobotnich szkół.

3. Wszechstronna współpraca z państwowymi i niezależnymi instytucjami       oraz organizacjami na rzecz edukacji.

4. Propagowanie idei wielojęzyczności.

 

''Dum docemus, discimus – dopóki nauczamy, uczymy się sami.

 

Maksi Konieczna - PCCiL

Polskojęzyczny Tygodnik

Magazyn PL jest polskojęzycznym tygodnikiem tworzonym z myślą o Polakach mieszkających na południu Wielkiej Brytanii. Co tydzień dociera do czytelników od Dorchester przez Poole, Bournemouth, Salisbury, Newbury, Reading, Basingstoke, Winchester, Southampton, Portsmouth aż do Bognor Regis. Od najważniejszych wydarzeń, wywiadów, porad po sport i rozrywkę. To wszystko i o wiele więcej znajdziesz w każdym wydaniu Magazynu PL.

 

Magazyn PL to również strona internetowa magazynpl.co.uk i e-wydanie na issuu.com.

 

Nasi reporterzy, prowadzą też audycje radiową dla Polonii, Magazyn FM, nadawaną w każdą niedzielę od 20.00 do 23.00 na falach 103.9FM lub dostępną w internecie.

 

Magazyn PL – Tworzymy z myślą o Tobie

 

Magazyn PL

Ground Floor11 College Place

Southampton, SO15 2FE

Tel. 02380 634 202

Fax: 02380 051 260

Monika Jagielska - Magazyn PL