"Jak Cię widzą, tak Cię piszą"

Zapraszam do zapoznania się z publikacjami na temat naszej placówki. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1/3

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

  • w-facebook

tel: 07449654963   /   e-mail: sekretariat@szkolasobotnia.co.uk  

© 2013 by ABC Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego w Southampton.