“Bo Polska to nasza myśl,
gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli” 
               gen. bryg. Stanisław Sosabowski

Legitymacja dla Ucznia

1/4
1/4