“Bo Polska to nasza myśl,
gdziekolwiek byśmy się nie znaleźli” 
               gen. bryg. Stanisław Sosabowski

Legitymacja dla Ucznia

1/4
1/4
Show More
Show More
  • w-facebook

tel: 07449654963   /   e-mail: sekretariat@szkolasobotnia.co.uk  

© 2013 by ABC Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego w Southampton.