Poznajmy się!  :)

Rafał Sawulski
Violetta Sawulska
Dyrektor Edukacyjny Wychowawca Klasy

Szkoła Polska to taka nasza „Mała Ojczyzna”, to nasz „Dom”. To miejsce, w którym chcemy czuć się bezpiecznie, gdzie nie zabraknie uśmiechu, zostaniemy wysłuchani i otrzymamy odpowiedzi na nasze pytania. Możemy tu swobodnie posługiwać się językiem, który jest nam bliski, a  zarazem kształcić się i rozwijać. Dostajemy tu szansę na poznanie kultury i historii naszej Ojczyzny.

 

Ze szkołą, jako nauczyciel jestem związana od 24 lat, posiadam dyplom magistra w zakresie specjalności–Pedagogika Ogólna. Pracowałam, jako nauczyciel przez 16 lat w Polsce, ostatnie osiem lat związana byłam z Sobotnią Szkołą.

Katarzyna Korniak
Wychowawca Klasy

Jestem absolwentką studiów nauczycielskich na Uniwersytecie Rzeszowskim, Filologia polska z elementami kultury. Obecnie kończę specjalizację na Uniwersytecie Jagiellońskim, Nauczanie języka i kultury polskiej, jako drugich. Jestem w trakcie podnoszenia swoich kwalifikacji na studiach uzupełniających, magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim: Stosunki Polsko-Brytyjskie. W środowiskach  polonijnych  działam  od  trzech  lat 

w tym, jako nauczyciel Polskiej Szkoły Sobotniej. W swojej pracy staram się promować zalety dwujęzyczności i ciągle rozwijać się. Od dwóch lat uczestniczę w warsztatach poświęconych dzieciom polonijnym i dwujęzycznym organizowanym przez Uniwersytet Jagielloński i Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie.

Violetta Radwańska
Wychowawca Klasy

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej. Od ponad 22 lat pracuje z dziećmi, w tym ostatnie 4 lata, jako nauczyciel języka ojczystego w Polskiej Szkole Sobotniej.

 

Sobotnia Szkoła to miejsce, w którym nie tylko uczymy czytać

i pisać po polsku, ale również krzewimy polska kulturę, dbamy o tradycje, przekazujemy historię naszego kraju. Staramy się wspomagać rodziców w podtrzymywaniu tożsamości narodowej dzieci. Chcę uczyć w szkole, ponieważ lubię spędzać czas z dziećmi, obserwować ich rozwój, motywować do nauki. Praca z dziećmi sprawia mi niesamowita radośći i daje dużo satysfakcji.

Dominika Hamerlak
Wychowawca Klasy

Moją pasją jest praca z dziećmi, a przede wszystkim nauczanie. W 2007 roku ukończyłam Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach wraz z przygotowaniem Pedagogicznym. Pracowałam, jako nauczyciel w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Polsce. Obecnie pracuję, jako Teaching Assistant w Springhill Primary Catholic School w Southampton, pomagam uczniom w nauce czytania i pisania, a także w zrozumieniu zadań, jakie wykonują na co dzień w szkole. Praca z dziećmi daje mi olbrzymią satysfakcję, jest tak naprawdę moim sposobem na spełnianie się w życiu.

 

Moją drugą pasją jest sport, a w szczególności pływanie, bieganie, jazda na nartach, żeglowanie... Wyznaję zasadę – w zdrowym ciele, zdrowy duch – i wierzę, że zdrowy tryb życia jest szczególnie ważny dla dzieci, które go potrzebują do właściwego rozwoju. 

W zakresie psychoterapii i terapii seksualnej towarzyszy zainteresowaniem, wiedzą i doświadczeniem, każdemu kto uzna, że potrzebuje fachowego kontaktu w chwilach wzmożonego napięcia psychofizycznego. Prowadzi konsultacje i terapię indywidualną, a także par (zarówno dwu jak i jednopłciowych) oraz rodzin. Pomaga w uzyskaniu kontroli nad skutkami stresu przewlekłego o zróżnicowanym podłożu. Wspiera także osoby chorujące na choroby przewlekłe w ich adaptacji do nowych warunków życia. Zajmuje się skutkami szeroko pojętego „poczucia braku zrozumienia, porzucenia, ucieczki, krzywdy”. Jest zdania, że zakres i typ pomocy powinny być dopasowane do indywidualnego kontekstu każdej osoby, dlatego w swojej pracy integruje wszystkie dostępne współczesnej nauce, rzetelne i sprawdzone możliwości. Zachęca do kontaktu w dowolnym obszarze funkcjonowania, bo ludzka natura przejawia się na wiele sposobów.

 

W zakresie neuropsychologii klinicznej zajmuje się diagnozą, rehabilitacją i wsparciem osób z doświadczeniem tzw. epizodu mózgowego, np. udaru lub wypadku oraz chorób neurodegeneracyjnych, np. stwardnienia rozsianego lub demencji. Pomaga w sferze emocji, procesów językowych, osobowości, relacji interpersonalnych. Opracowuje indywidualną strategię adaptacji do życia w nowych warunkach. Pomaga także w osiąganiu lepszej sprawności w zakresie uwagi, koncentracji, pamięci, uczenia się, samokontroli, auto-motywacji. Opracowuje indywidualnie dopasowany program ćwiczeń na bazie predyspozycji temperamentalnych, osobowościowych, intelektualnych danej osoby tak, żeby można było rozwijać swój potencjał w codziennym funkcjonowaniu.

 

Wizyty ustalane są w ramach wspólnie wyznaczonych celów, zgodnie z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby, bo dzięki temu efekty współpracy są lepsze.

 

Formalny zakres kompetencji zawodowych:

 

Absolwent pięcioletnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia:

 

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Wykazuje się gruntowną znajomością metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej, a w szczególności umie kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych oraz samodzielnie konstruować nowe narzędzia poprawne pod względem psychometrycznym.

 

Absolwent specjalności Neuropsychologia kliniczna:

 

Posiada wiedzę na temat neuronalnych podstaw procesów poznawczych, emocji oraz świadomych działań. Posiada umiejętności pozwalające na samodzielne posługiwanie się metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi w praktyce klinicznej. Absolwent specjalności posiada ogólną wiedzę na temat neuropsychologicznego podłoża zaburzeń psychicznych u dzieci i dorosłych. Posiada praktyczne umiejętności związane z pracą psychologa w poradniach dla dzieci o nieprawidłowym rozwoju, a także na oddziałach neurologicznych i psychiatrycznych; umiejętności w zakresie diagnozy neuropsychologicznej osób (dzieci i dorosłych) wykazujących zaburzenia poznawcze o podłożu neuronalnym’ ogólne umiejętności związane z planowaniem i metodami terapii w przypadku osób z dysfunkcjami układu nerwowego. Jest przygotowany do pracy w placówkach służby zdrowia  (ukierunkowanych na pracę zarówno z dzieckiem, jak i z pacjentem dorosłym), poradniach pedagogiczno – psychologicznych, specjalistycznych placówkach dla osób nietypowo rozwijających się, domach opieki dla osób wykazujących schorzenia neurologiczne, a także poradniach prywatnych.

 

Absolwent specjalności Psychoterapia i terapia seksualna:

 

Posiada przygotowanie do prawidłowego rozpoznania dysfunkcji seksualnych i psychicznych oraz prawidłowego ich leczenia, pomocy i poradnictwa psychoterapeutycznego i seksuologicznego. Jest przygotowany do roli edukatora oraz psychoterapeuty indywidualnego, par i rodzinnego. Jest przygotowany do pracy w poradnictwie seksuologicznym, poradniach zdrowia psychicznego, w prywatnych praktykach seksuologicznych, szpitalach, telefonach zaufania, centrach pomocy rodzinie, poradniach psychologiczno – pedagogicznych oraz psychiatryczno – psychologicznych.

 

Informacje dodatkowe:

 

Od 2012 roku jako psycholog, neuropsycholog i psychoterapeuta współpracuje z Pracownią Neuropsychologii Klinicznej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 

Jako współautor publikuje w zakresie aspektów psychologicznych chorowania przewlekłego, relacji lekarza neurologa z pacjentem oraz aspektów psychologicznych chorowania na stwardnienie rozsiane (Neurologia Praktyczna; MS Report)

 

Wykładowca i nauczyciel psychologii oraz trener kompetencji społecznych w środowiskach specjalistycznych (medycznych) oraz artystycznych, m.in. na kursie specjalizacyjnym z psychologii klinicznej w IPiN oraz w międzynarodowych projektach edukacyjnych.

 

Regularnie podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach naukowych.

Jest autorem licznych publikacji popularnych z zakresu psychologii zdrowia i emocji.

Rafał Sawulski
Dyrektor Administracyjny

Czy zadali sobie Państwo kiedykolwiek pytanie, czym w ogóle jest dla was Polska? Często jest to nasz dom i związane z nim wspomnienia, często jest to rodzina bądź nasi przyjaciele, z którymi przeżyliśmy najważniejsze dla nas chwile. Zazwyczaj, jest to miejsce, do którego wracamy myślą, gdy wspominamy, bądź przeciwnie, dopiero snujemy plany na przyszłość. Bardzo rzadko zdarza się, że myślimy o naszej polskości w teraźniejszości, w kategoriach „tu i teraz”.

 

Chciałbym, aby każdy, kto czyta te parę linijek zastanowił się, czym dla niego jest ta „polskość” właśnie tu w Anglii i właśnie teraz. Chciałbym, aby nasza szkoła była miejscem gdzie te wszystkie wartości się spotkają, tak by móc je przekazać najmłodszym. Nowemu pokoleniu, które swoje wspomnienie Polski być może będzie wiązać właśnie z naszą Szkołą Sobotnią. 

Iwona Rudnicka
 
Przewodnicząca Rady Rodziców

Jestem mamą i mam wspaniałą 9-letnia córkę. Od ponad 8 lat jesteśmy w UK. Moja córka od trzeciego roku życia chodzi do angielskiej szkoły, a od pięciu lat uczy się także w Polskiej Szkole Sobotniej. Bardzo zależy mi aby mówiła i pisała w języku polskim. Chcę aby miała kontakt z rodziną w Polsce i wierzę, że znajomość języka ojczystego, polskie wychowanie, a przede wszystkim wiedza kim jest, będą jej fundamentami, na których będzie mogła budować swoje dorosłe, odpowiedzialne życie. Wolontariuszem w Polskiej Szkole Sobotniej jestem już od 5 lat.

Maksi Konieczna
Szkolenia i Warsztaty

Maksi Konieczna - absolwentka filologii angielskiej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Obecnie jest słuchaczką studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego i kultury polskiej jako drugich organizowane przez Uniwersytet Jagielloński przy współpracy z Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie w Londynie. Od 2012 roku udziela się w lokalnych szkołach polonijnych. Zawodowo uczy języka angielskiego i języka polskiego zarówno studentów pochodzenia polskiego, jak i obcokrajowców. Współzałożycielka i pomysłodawczyni Polish Language Communication Centre in London – stowarzyszenia zachęcającego nauczycieli do pracy z uczniami w myśl rozwijania wielojęzyczności. Pasjonatka zagadnienia wielojęzyczności. Prywatnie mama dwulatki. Jeden z jej artykułów pod tytułem Jestem Polakiem i powinienem znać język polski możecie Państwo znaleźć pod linkiem http://puno.edu.pl/zdp/Maksi_Konieczna.pdf .

 

W naszej szkole zajmuje się szkoleniami dla nauczycieli oraz warsztatami dla rodziców i młodzieży.

Magdalena
      Radwańska
Wolontariusz

Od dwóch lat jestem wolontariuszem w Polskiej Szkole Sobotniej. Dzięki tej pracy mam możliwość utrzymania kontaktu z językiem polskim i historią Polski, możliwość rozwijania umiejętności językowych, jak również okazję pomocy w nauce czytania oraz pisania młodszym uczniom.

 

Ponieważ sama jestem osobą dwujęzyczna, uważam, że umiejętność władania językiem polskim na emigracji jest bardzo ważna, ponieważ dzieci dwujęzyczne nie maja żadnych barier językowych, znają obie kultury i swobodnie się w nich czują.

Łukasz Czapiga
Wolontariusz

Jestem studentem drugiego roku informatyki na University of Southampton oraz członkiem Stowarzyszenia Studentów. Na terenie Southampton prowadzę wraz z kolegą oddział młodzieżowejorganizacji patriotycznej Patriae Fidelis, który z miesiąca na miesiąc się rozrasta i działa coraz prężniej. Dołączyłem do szkoły, jako  wolontariusz,  aby  pomagać  w  sprawach  organizacyjnych 

i bieżącej działalności szkoły.

 

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego w Southampton między innymi stawia sobie za cel kształcenie młodych Polaków w duchu patriotyzmu tak, aby nigdy nie zapomnieli skąd pochodzą. Takie wartości przekonują mnie, moją organizację, oraz powinny przekonywać wszystkich rodziców do wspierania szkoły oraz do zapisywania do niej dzieci. Poza tym, szkoła wspiera uczniów w aspekcie ich dwujęzyczności, co w mojej opinii, w połączeniu z wyżej wspomnianymi wartościami, powinno cechować kompletną Polską Sobotnią Szkołę, zapewniającą wszystko, czego nasze pociechy potrzebują na emigracji.

Kacper Siński
Wolontariusz

Witam serdecznie, jestem wolontariuszem w Sobotniej Szkole Polskiej “ABC” im. gen. bryg. S. Sosabowskiego. Wolontariat traktuje, jako wstęp w dorosłe życie i możliwość sprawdzenia się w nowej roli. Moją pasją jest piłka nożna, ale uprawiam także inne dyscypliny, mam nadzieję, że swoim entuzjazmem zarażę naszych młodszych uczniów. Na codzień uczęszczam do Cantell Maths&Computing College i w tym roku przygotowuję się do egzaminów GCSE.

Mateusz Stasiuk
Wolontariusz

Nazywam się Mateusz Stasiuk i jestem wolontariuszem w „ABC” Polska Szkoła Sobotnia im. gen. bryg. S. Sosabowskiego w Southampton. Na co dzień uczę się w Collegu, gram w koszykówkę i tańczę w zespole ludowym „Karpaty”. 


Zostałem wolontariuszem w polskiej szkole, ponieważ sam jestem jej absolwentem i wiem jak dużą rolę odegrała ona w moim życiu. Polska młodzież na emigracji potrzebuje kontaktu z polskimi rówieśnikami, językiem i kulturą Polską. Na co dzień jako osoba dwujęzyczna w głównej mierze obcuję z językiem i kulturą angielską, polska szkoła sobotnia to powrót do moich i moich rodziców korzeni. Chciałbym móc pokazać mojemu młodszemu bratu, który jest uczniem w szkole sobotniej oraz innym dzieciom polonijnym jak ważne jest by nie zapominać o naszym języku, kulturze i historii, oraz by być dumnym z tego skąd pochodzimy. W szkole pomagam w zajęciach z piłki nożnej i jestem wolontariuszem w klasie GCES.

Natlia Nowakowska
Wolontariusz

Nazywam się Natalia Nowakowska i jestem wolontariuszem w „ABC” Polska Szkoła Sobotnia im. gen. bryg. S. Sosabowskiego. Na co dzień uczę się w Collegu i tańczę w zespole ludowym „Karpaty”. Szkoła polska to dla mnie coś więcej niż wolontariat, to możliwość powrotu do moich korzeni, pielęgnowanie własnej tożsamości; to taki mój „polski dom” w Anglii. Ponieważ z zamiłowania jestem pasjonatką kultury i sztuki, a polska kultura jest mojemu sercu najbliższa w szkole sobotniej prowadzę kółko plastyczne. To dla mnie bardzo ważne, aby uczniowie angażowali się zarówno w pracy nad językiem polskim, poznawaniu geografii i historii jak i przyswajaniu sobie tradycji i kultury Polski. 


Ponieważ sama jestem osobą dwujęzyczną i dwukulturową wiem, jak bardzo ważną rolę w życiu młodego pokolenia na emigracji pełni polska szkoła.

Jadwiga Lorenc
Logopeda

Jestem pedagogiem, logopedą i neurologopedą z długoletnią praktyką w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polsce. Obecnie na emeryturze, ale wciąż aktywnie pomagam dzieciom w ich kłopotach z mówieniem.

 

Wczesna diagnoza i stymulacja rozwoju mowy i języka pomoże twojemu dziecku osiągnąć sukces w szkole i w życiu.

 

Jeśli masz wątpliwosci co do prawidłowej wymowy twojego dziecka:

     - mówi niewyraźnie, 

     - zacina się, nosuje,

     - mówi za szybko lub za wolno,

     - nie mówi lub mówi za mało

skorzystaj z konsultacji logopedycznej.